Jack_Dawson

BTC: H1 ĐÓNG NẾN HƠI XẤU

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật BTC: Nến H1 đóng hơi xấu.
1. Liên tục bị dội xuống ko vượt được 49k5.
2. Dấu hiệu phân kì đỉnh.
Kế hoạch nếu giá ko phá đỉnh để lên 50k thì ae có thể chờ phá đáy 48k3 để SHORT về 46-47k.