Trongvinh-FA25

BTC/USD - ĐÀ TĂNG GIÁ DỪNG LẠI, DẤU HIỆU ''BULL TRAP'' XUẤT HIỆN

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
- Xu hướng chính trên khung D1 của BTC vẫn là xu hướng giảm, các đường EMA vẫn song song và dốc xuống cho thấy chưa có động thái tích cực về biến động giá trong ngắn hạn
- Xé về cấu trúc giá, nhịp tăng giá vừa rồi chỉ là một sóng hồi phục ABC với động lượng không mấy tích cực và còn khá hạn chế
- Kháng cự ngắn hạn của BTC là đường EMA52 và giá đang test lại vùng kháng cự này với một loạt tín hiệu điểm yếu - Sign of Weakness xuất hiện với dấu hiện của áp lực cung và động lượng tăng giá suy yếu

Do vậy, hãy thận trọng về một cú ''Bull Trap'' trong tuần tới. Một lệnh short ngắn hạn có cơ sở để thực hiện lúc này với Stoploss ở đỉnh tăng giá vừa qua ~ 24,300$.
Keep calm and happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.