ModernDow

Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai BTC

ModernDow Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một phân tích có tính nghệ thuật
- Nếu đo sóng Elliot giá đạt 30k
- Nếu tính logic (giảm 7 lần mỗi đợt) phầm trăm tăng đạt vùng 42-45k
- Nếu mức tăng = 2017 giá đạt 250k @@
Public Ngày 25/1/2019
Ngày kiểm định 29/11/2019 - 5/12/2021
Bình luận:
Update ngắn hạn ngày 8/2/2019
BTC đang xác nhận dần đáy 3.150 USD
- Dù hiện tại bên ngoài có rất nhiều tin tức giá giảm hơn nữa 2k8, 2k5, 2k, 1k8 ... Nhưng theo triết lý phân tích kỹ thuật lịch sử tự lặp lại và mô hình fractal thì BTC đang hướng vào một chu kỳ tích lũy. Chu kỳ được xác nhận chính xác khi biểu đồ W từ 9/2 - 9/3/2019 BTC tăng ít nhất 20% (vùng 4k) sau đó giảm về 3k3
Hiện tại đang có sự đồng pha hỗ trợ giá tăng khi:
- RSI có dấu hiệu xác nhận đáy và đang hướng lên
- MACD đang dần hội tụ và histogarm dần về 0
- CCI vượt lên -100
P/S: Nếu 1 tháng tới nhận định trên không đúng BTC sẽ test lại vùng đáy 3.150 USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.