ad61402

Thế lực nào còn tiền mua bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cụ bit đi rồi, cụ vừa hoàn tất nốt đỉnh cuối cùng, ai mua cũng mua hết tiền rồi.
Xin là xin vĩnh biệt cụ.
Chưa bao giờ tôi mong tôi sai như này!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.