Elio_Le_111199

BTCUSD CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI KHI GIỮ VỮNG ĐƯỢC MỐC 50,000

Giá lên
OANDA:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
#BTCUSD CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI KHI GIỮ VỮNG ĐƯỢC MỐC 50,000

Chúc mừng các bạn sell BTCUSD ở mốc 58,000 đã có lợi nhuận khi TP ở quanh vùng 53,000 và thậm chí Bitcoin đã gãy về mốc 44k - 46k do ảnh hưởng từ tweet của Elon Musk về Bitcoin hôm qua 13/5/2021.

BITCOIN GIẢM VÌ TWEET CẬP NHẬT MỚI CỦA MUSK VỀ TESLA VÀ BITCOIN

𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑎 𝑥𝑒 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑎̣𝑐ℎ đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑛 đ𝑎́, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑒́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑜.
𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 đ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑞𝑢𝑎́ đ𝑎̆́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 .
𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛̣ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛.

Tuy nhiên đà giảm đã chững lại, và ad tin là tin tức của Tesla về Bitcoin chỉ có ảnh hưởng nhất thời, Bitcoin vẫn có khả năng phục hồi trong ngắn hạn tại vùng giá 48,000 - 50,000 này lên các vùng giá cao hơn như 53,000 - 54,747, nếu lực bán tại các vùng đó vẫn còn thì Bitcoin mới kỳ vọng tiếp tục quay lại đà giảm giá.

Các bạn có thể cân nhắc vào lệnh với gợi ý như sau:

🔷 # 1
👉 #BTCUSD Scalping BUY in 48,000 - 50,000
👍 Tp1: 53,000
👍 Tp2: 54,747
🖐 SL: 44,000

--------------------------------------
⭐⭐⭐ Hy vọng nhận được sự đóng góp và trao đổi của các bạn bằng việc comment vào bên dưới để nhận được nhiều ý kiến đa chiều hơn.
Khi bạn có thể trình bày được quan điểm của mình, chúng tôi tin là bạn cũng thêm phần tự tin và củng cố cho nhận định của mình.

⭐⭐⭐Nhấn theo dõi tôi trên tradingview để được cập nhật nhiều nhận định và phân tích về GOLD , GBPxxx, EURxxx, Cryptos và Stocks.

TOGETHER WE WORK, TOGETHER WE WIN
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7

Bình luận

Mình đang sell 1835. Add cho ý kiến?
Phản hồi
@mrbin89, Đây là idea về Bitcoin mà bạn, anw nhưng bạn hỏi về GOLD, tối nay có dữ liệu quan trọng ở thị trường Mỹ. Mình nghĩ là sau khi dữ liệu công bố thì GOLD sẽ lên lại vùng 1,840 - 1,844.
Phản hồi
@Elio_Le_111199 ok. Cảm ơn bạn nhé!
Phản hồi