Forex9999

Mục tiêu tiếp theo của BTC là se dump về vùng 6000$

Giá xuống
Forex9999 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Khi 1 sản phẩm nào đó không còn tin gì để tốt hơn thì sẽ phải xuống
- BTC sau khi lùi về vùng fibo 50% ở 10.000$ thì đã tiếp tục hạ nhiệt sau nhiều tháng giằng co quanh các vùng 7000-9000$
- Với sự ra đời của hàng nghìn loại coin mới với nhiều tính năng tốt thì dường như BTC đang ngày càng mất đi tính độc đáo, độc tôn kèm theo đó là muôn vàn tin bất lợi như HACK, qui định cấm, quản lý chặt Lưu hành coin ở các nước
- Tình hình thế giới gần đây cũng dịu hẳn sau cuộc gặp Mỹ Triều giữa Trump và Un
- Nhìn vào biểu đồ PTKT thì thấy tỷ lệ BTC xuống là cao hơn nhiều, chỉ khi có 1 vài tin nào quá mạnh tốt cho Coin thì BTC mới có thể hồi hương được, Theo quan điểm cá nhân mình thì mình chỉ khoái BNB là coin của sàn và san top 1 thôi, hi vọng còn trụ được sau rất nhiều tin bất lợi cho thị trường crypto
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
BTC đã về đúng vùng 5900 và đang bật lên

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.