DTH-PA

BTC chạm KLV D1, BTC. D chuyển xu hướng tăng, BTC chuẩn bị pump?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau đợt giảm giá mạnh, cuối cùng cũng hồi về tới KLV D1 tăng chính.
BTC .D cũng vừa chính thức phá xu hướng giảm của H4: Dự đoán khả năng cao BTC chuẩn bị pump mạnh từ đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.