ThaiLiu

69% là tụt nhẹ 8600 rồi dựng mạnh !!!

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đã thoát trend xuống rồi nêu bay cao thôi :v