UnknownUnicorn28720704

BTCUSD: ĐANG QUAY LẠI 66000

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các động thái hiện tại đang tái thiết cho sự tăng lên 66, nhưng có một điều đáng thất vọng sẽ diễn ra khi giá chạm mốc này. Lý do là vì thủ thuật chốt lời một phần sau chạm đỉnh đã trở thành quy cũ của các dòng tiền lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.