UnknownUnicorn28720704

BITCOIN Đã xuất hiện điểm mua

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng tăng này sẽ giúp giá BTC hồi phục ít nhất đến gần đỉnh cũ mức 66.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.