dinhchien

BTCUSD - Mục tiêu dài 16.000

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Khung Weekly, Daily đều hỗ trợ giá tăng đến 78.6 hình Garley.
- Tuy nhiên h4 cú đạp (chốt lời) đủ mạnh để BTCUSD về hình Bat khung H4.
- Vậy ai hold dài chờ về vùng giá 8.000 - 9.000
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.