XuanTho

[13/07/2018] - Lại có những tin tức không tốt về BTC

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BTC được xem như một tài sản tại Canada
- Một vài điều chỉnh nhằm tăng minh bạch của Tether. Cho thấy niềm tin vào tether trong tương lai.
-> Và một vài tin tức tốt vào cuối ngày 12/07 đã kéo BTC nhích lên đôi chút so với đà giảm từ đầu tuần này.
Tuy nhiên, Vấn đề nhà đầu tư quan tâm nhất là tính bảo mật của tiền kỹ thuật số vẫn còn là câu hỏi và hoài nghi lớn, mới đây lại có những thông tin không tốt về bảo mật và cách hoạt động của Bancor. Với e ngại này thì rất có thể BTC lại rớt tiếp.
- Về kỹ thuật, Xu hướng giảm vẫn còn rõ ràng, Khả năng BTC sẽ tạo mô hình đảo chiều giảm và quay về khu vực 6000$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.