Suka1708

XBTUSD chờ quan sát.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xuất hiện tam giác thì chaỵ đầu nào theo đầu đó.
Kiên nhẫn quan sát vậy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.