COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC tích luỹ vùng 56000-60000 . Nếu phá qua 56000 sẽ giảm tiếp.