Ditrki1508

scalp BTC long

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đây chính là điểm hồi đẹp để long BTC ngắn hạn 62xx