thaieth123

BTC giá lên

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau cú pumd BTC trong hôm nay và ngày mai là ngày của altcoin.Trước mắt BTC sẽ test lại vùng 4k1.Nếu không phá được sẽ giảm lại vùng 3k9 sau đó tiến về vùng 4k6.Nhiều khả năng Khi đạt tới vùng 4k6 BTC sẽ đảo chiều giảm,test lại đường hỗ trợ MA 200 khung tuần 1 lần nửa.(Giá vào khoảng 3k3-3k4).Trường hợp BTC phá 4k6 về thẳng vùng 5k2-5k3 thì khả năng test lại đường MA 200 không cao mà chỉ test lại đường trend tăng.Theo mình thì giá 31xx là đáy của chu kì giảm lần này.Năm 2019 sẽ là năm khởi sắc cho 1 chu kì uptrend mới.Cảm ơn Mn đã xem.Chúc Mn trade thắng lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.