yeus777

Short 62k2 về 52k liệu có khả thi?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình đã vào lệnh short ở lúc post bài này, entry là 62k5, chờ xem nào