EuroDale
Giá lên

Next leg up?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Target 12k. Stop-loss at 7800.
Giao dịch đang hoạt động: Successfully tested breakout, looking solid.
Bình luận: