SHPFX

BTC liệu có về đáy thấp hơn?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang hình thành mô hình lá cờ ngược, nếu phá vở cạnh dưới lá cở.( giá nằm dưới đường hộ trợ vùng giá 3575). Khả năng cao sẽ về đáy cũ trước đó ở vùng giá 3100, xa hơn nữa sẽ là đáy vùng giá 1800.
* Nhận định cá nhân chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.