SHPFX

BTC liệu có về đáy thấp hơn?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang hình thành mô hình lá cờ ngược, nếu phá vở cạnh dưới lá cở.( giá nằm dưới đường hộ trợ vùng giá 3575). Khả năng cao sẽ về đáy cũ trước đó ở vùng giá 3100, xa hơn nữa sẽ là đáy vùng giá 1800.
* Nhận định cá nhân chỉ mang tính chất tham khảo.