Harry2k

Plan BTC 21/8/2021 - 28/8/2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
chúc anh em tuần sau có lợi nhuận nha!
BTC hiện đã phá kháng cự cũ và tuần tới sẽ lên mốc kháng cực mới như mình vẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.