BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tổng quan thị trường bitcoin dựa trên trung bình trượt 200 ngày và trung bình trượt 200 tuần.
Chiến lược cho HODLers (không dành cho trader)
Mua: (trung bình giá) vùng 2500 (+/- 300)
Stoploss (hodler cũng cần stoploss) khi mất 50% tài khoản.
HODL cho đến BULL MARKET tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.