SuperForex

Một làn sóng mới

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như chúng tôi dự đoán tỷ lệ Bitcoin đã đạt mốc 10.000. Vào thời điểm các nhà đầu tư quyết định chốt lời.

Hiện tại chúng tôi kỳ vọng giá sẽ được điều chỉnh. Phân tích biểu đồ, chúng ta có thể đánh giá rằng đầu và vai sẽ sớm được hình thành. Và sóng giảm tiếp theo sẽ mạnh hơn.

Ngoài ra, trong trường hợp cố định giá dưới mức kháng cự, chúng tôi có thể kỳ vọng xu hướng giảm tiếp theo. Do đó, hãy lấy các vị thế ngắn từ mức kháng cự và xem xét các điểm thoát gần mốc 8.500


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.