GAMOFX

canh sell lại BTC

Đào tạo
GAMOFX Updated   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc xuất hiện bulltrap
như vậy quá mạo hiểm để buy, chiến lược canh sell sẽ được hỗ trợ nhiều hơn bởi vùng kháng cự mạnh do bulltrap tạo ra.
tôi khuyến nghĩ các bạn hãy đợi tín hiệu xác nhận khung thời gian bé xuất hiện tại vùng giá 49K- 49.5k để sell xuống .
Bình luận: done !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.