petercao

BTC Chờ đợi mốc giá tốt hơn.

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kiên nhẫn chờ đợi mốc giá BTC tốt hơn. Khả năng cao sẽ có mốc giá 5k3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.