TuanDu85

Dự đoán BTC từ 16/05/2019 đến 22/06/2019

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau một đợt giảm dài hạn (SMA50 nằm dưới SMA 200 từ ngày 30/03/2018 đến ngày 22/04/2019). BTC đã cho xu hướng tăng khi SMA50 cắt lên SMA200. Sau mỗi đợt giảm dài hạn, sẽ có một xu hướng tăng nhẹ rồi điều chỉnh.
Dự đoán BTC
_ 21/05/2019 điều chỉnh về 6.800 hoặc 6.600
_ Sau đó tăng nhẹ chạm BB trên ( 01 /06/2019) lên 7.200 hoặc 7.500
_ 10/06/2019 sẽ chạm đáy về 5.700 (mức Fibo 0.5 trùng với đường kháng cự mạnh) hoặc về 5.000 (Fibo 0.618, giống với năm 2014, khi này gặp SMA200)
Dự đoán về 5.000 khi chạm vào SMA200 rồi bật lên cho xu hướng tăng dài hạn. SMA50 sẽ không cắt xuống SMA200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.