DamThinh

kế hoạch buy BTCUSD lần 2

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
48 lượt xem
0
lần trước tín hiệu đã sl do btcusd bacjktext lại hỗ trợ .
lần này vẫn tiếp tục kế hoạch buy btcusd lần 2 với đầy đủ tín hiệu xác nhận hơn .