kevintask2

Btc có thể phá cản "LỚN" 6800 !!!

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Lý do: Nhìn vào chart 4H ta thấy , ngưỡng kháng cự lớn của Btc đang ở giá 6800 đã đẩy giá Btc 3 lần phải quay đầu đi xuống, và hiện tại giá Btc đang 1 lần nữa gần chạm ngưỡng kháng cự đó và khả năng phá kháng cự là hoàn toàn có thể,nhưng chưa phải bây giờ vì hiện tại giá đang có xu hướng quay đầu và chạm 1 trong 2 đường giá hỗ trợ màu vàng, vì thế ta không nên vội vào lệnh ngay bây giờ, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
.
TH1: Nếu giá Btc quay đầu đặt các lệnh BUY LIMIT ở các mức giá hỗ trợ màu vàng và SL khi giá đi xa khỏi các mức hỗ trợ.
TH2: Nếu giá Btc có khuynh hướng chạm kháng cự 6800 và có thể phá lên thì ta đặt lệnh BUY trên mức giá đó 20 USD. và SL khi giá hồi về và rời xa kháng cự.
.
Btc là kênh đầu tư đầy niềm năng nhưng cũng tiềm ẩn đầy rủi do, hãy tỉnh táo tham gia và quản lý số vốn của bạn trước thị trường đầy biến động và bất ngờ này !
.
Wish you guy achieve big GOAL with Btc !
KevinK
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.