Tungle111

Bitcoin breakout downtrend ngắn hạn, hướng đến vùng 31k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sáng nay mở cửa thứ 2 đầu tuần Bitcoin đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Quan trọng hơn là với sự tăng trưởng này, giá bitcoin đã breakout down trendline ngắn hạn khung H4 và đang tiến đến vùng giá 31k nếu tiếp tục giữ đà tăng.
Tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử ít nhất là trong vài ngày tới khi mà bitcoin giảm liên tiếp 9 tuần vừa qua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.