Sanforex-com

Chờ BTC backtest 11k1

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Như bài phân tích trước mình có nhận định, BTC đi trong mô hình tam giác và chờ breakout lên, hiện tại giá đã breakout lên.
Nếu chọn vùng mua, hãy chờ giá quay lại test vùng 11k1 . Mục tiêu 12k3 và 13k7

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.