mautd

BTC- Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BTC đang ở trong sóng điều chỉnh của uptrend dài hạn
- BB đã chạm vào biên bên dưới
- MACD chưa có dấu hiệu hội tụ
- Stoch đã đi vào vùng quá bán
- AO đang tiến về cự dương

=> Nhiều khả năng BTC sẽ đi vào vùng hỗ trợ 7k8-8k2 và kết thúc downtrend ngắn hạn.