UnknownUnicorn4548749

BTC- Chưa phải lúc thích hợp để mua- ngày 2/12/2019

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung M1- W1: BTC đang nằm trong mô hình Cốc tay cầm
Vùng demand zone của tháng tại vùng giá 5.200 hợp lưu fibo 61.8%-72% chưa được test lại. Vì thế kịch bản khả năng tương lại giá sẽ giảm về đây trước khi bật tăng mạnh theo mô hình cốc tay cầm
Giá hiện tại chưa phải là lúc để buy.
Canh buy limit: 5k2
Buy stop: 10k khi giá vượt miệng cốc
TP: tối thiểu 19k-20k đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.