A_Luan26

Bitcoin hôm nay : áp lực bán khống

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin
Trong khung D1 xuất hiện mô hình 2 đè 1 : 2 pinbar bearish đè 1 nến con xoay ở giữa.

Kỳ vọng giảm giá sau khi hồi lên ở khung H4 sau khi tiền gần 40k (retest chạm lại vùng kháng cự mạnh).

Anh em nào mạo hiểm có thể bán nhẹ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.