COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã giảm mặc dù sự điều chỉnh khá ngắn không giống như phân tích lần trước.
Hiện tại có thể sóng 3 đã kết thúc và đang trong giai đoạn sóng 4. Rất có thể BTC sẽ giảm trong tuần này để thanh lý các ae Long .