COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã giảm mặc dù sự điều chỉnh khá ngắn không giống như phân tích lần trước.
Hiện tại có thể sóng 3 đã kết thúc và đang trong giai đoạn sóng 4. Rất có thể BTC sẽ giảm trong tuần này để thanh lý các ae Long .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.