Trader-Viet

Crypto chiều ngày 20/08 - Thói quen thú vị. 7100 thẳng tiến?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cùng quan sát tiếp thói quen thú vị của Bitcoin trong giai đoạn gần đây nhé. Chúng ta thấy vùng tâm giá quanh 6425 - 65 đang đóng vai trò rất quan trọng thời gian gần đây. Cứ nếu giá vượt xuống dưới, vùng này sẽ cản giá. Nếu giá vượt lên trên, vùng này sẽ hỗ trợ giá. Điều này tôi đã nói ban sáng rồi. Hiện nay bitcoin đang nằm trên vùng này, vì vậy, vùng này có thể là nơi đẩy bật giá bitcoin trở lên.

Chú ý tiếp vùng này, có thể thấy thói quen như sau (1) khi giá vừa thoát lên hoặc xuống vùng này, nó đều có ít nhất 2 lần chạm vào vùng này trước khi đi xuyên qua. Hiện nay bitcoin mới bắt đầu lần chạm đầu tiên, vì vậy có khả năng sẽ có 1-2 lần chạm vào đây trước khi đi tiếp theo hướng nào đó. (2) đỉnh sau cú bật thường không vượt quá đỉnh đầu tiên, có nghĩa là vùng giá quanh 6550 có thể sẽ cứng.

Chúng ta có thể thấy giai đoạn YX' hiện nay là giai đoạn tích lũy sau cú tăng XY. Sau giai đoạn tich lũy YX' khả năng cao là 1 giai đoạn có xu hướng. Đây là điều rất bình thường của thị trường khi nó chuyển đổi giữa 2 pha : có xu hướng và không có xu hướng. Ban đầu XY là có xu hướng, chuyển sang YX' là không có xu hướng, nên khả năng X'Y' lại là có xu hướng. Nếu thuận lợi mà đặc biệt là break lên được đỉnh Y, khả năng nó sẽ đi đến được Y', bằng đúng đoạn XY trước đó. Y' hiện đang quanh 7100.

Hi vọng kèo 7100 linh hiển cho anh em có tí vui vẻ đầu tuần.

🛑𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 - Hướng dẫn Trading từ Trader ngân hàng - quỹ https://bit.ly/nghe-thuat-giao-dich-tien-te-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv