BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC vẫn nằm trong trend giảm, trong tuần này có thể phục hồi về vùng $8699 - 9053 sau đó sml
Bình luận:
Bình luận: Khả năng #BTC sẽ giảm về vùng 7755