mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Đang là sóng điều chỉnh của sóng Ellitott
- Tất cả các tín hiệu đều báo tăng

=> BTC sẽ tăng trong vài ngày tiếp theo. Các mức kháng cự 7k4 - 7k8