tradafx

Giá di chuyển trong vùng Sideway với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc Sideway trong phạm vi từ 44000 đến 47500.
Ngày hôm qua 13 tháng 09 giá có nỗ lực phá vỡ giảm ra khỏi mô hình tam giác cân trước đó, nhưng sau nến giảm 1 giờ thì không có động lực tiếp diễn và xác nhận xu hướng.
Phạm vi Sideway vẫn khá vững chắc, khả năng còn một đợt điều chỉnh về gần mức giá 47500 trước khi giá phá vỡ và có xác nhận giảm.
Mục tiêu lợi nhuận trong trường hợp giá giảm là vùng 41000 và 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.