COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC khả năng còn tiếp tục Sideway. Có thể là mô hình Flat ABC như chart phân tích. Chờ đợi mua vùng 45000USD
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !