payvnn

Giá Bitcoin sau mỗi cuộc họp của FED (Phần 2)

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở Phần 1, ta thấy sau mỗi cuộc họp của FED thì thị trường đều rất hưng phấn, nhưng chỉ được 1 tuần là điều chỉnh mạnh. Kết quả là sau 10 ngày, Bitcoin mất giá 10k chỉ trong một ngày, về mức giá thấp hơn trước của cuộc họp.

Ở phần 2 này, ta tiếp tục nhìn vào những điểm tương đông của 2 lần họp FED trước.

1. Sau khi tạo đỉnh, Bitcoin sẽ sập mạnh bằng 1 cây nến đỏ dài, nhưng nhanh chóng rút chân.
2. Sau khi sập mạnh, thị trường sẽ đi vào trạng thái nghi hoặc với các cây nến doji hoặc pinbar .
3. Tiếp tục giảm.

Dự kiến điểm đến đầu tiên cho đợt này là $40k, và sâu hơn nữa là $20k.
Bình luận: Bitcoin giảm xuống 43k và hồi lại, trend giảm vẫn tiếp tục.

Bình luận