payvnn

Giá Bitcoin sau mỗi cuộc họp của FED (Phần 2)

payvnn Updated   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở Phần 1, ta thấy sau mỗi cuộc họp của FED thì thị trường đều rất hưng phấn, nhưng chỉ được 1 tuần là điều chỉnh mạnh. Kết quả là sau 10 ngày, Bitcoin mất giá 10k chỉ trong một ngày, về mức giá thấp hơn trước của cuộc họp.

Ở phần 2 này, ta tiếp tục nhìn vào những điểm tương đông của 2 lần họp FED trước.

1. Sau khi tạo đỉnh, Bitcoin sẽ sập mạnh bằng 1 cây nến đỏ dài, nhưng nhanh chóng rút chân.
2. Sau khi sập mạnh, thị trường sẽ đi vào trạng thái nghi hoặc với các cây nến doji hoặc pinbar .
3. Tiếp tục giảm.

Dự kiến điểm đến đầu tiên cho đợt này là $40k, và sâu hơn nữa là $20k.
Bình luận: Bitcoin giảm xuống 43k và hồi lại, trend giảm vẫn tiếp tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.