UnknownUnicorn13919634

Phân tích BITCOIN ngày 16/06/2021

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
*** Phân tích BITCOIN ngày 16/06/2021:
- BTC vẫn đang giằng co ở vùng 41k cả ngày hôm qua. Tuy nhiên chúng ta thấy phe Gấu ở phạm vi này hiện đang khá yếu ớt khi mà không đủ lực đẩy phe Bò xuống tại vùng này.

*** Quan điểm cá nhân:

- Với tình hình này thi mốc 41k sẽ sớm bi phá vỡ và sẽ tiến đến mốc 43k tiếp tục.

- Hôm nay chúng ta sẽ đợi tín hiệu Breakout ra khỏi vùng giá này sau đó mới vào lệnh.

**** Chiến lược Trade hàng ngày tham khảo:
-Chiến lược 1: Đợi Breakout sau đó
Buy 41300
SL: 39000
TP: 43000

- Chiến lược 2:
BUY 37500
SL: 36000
TP: 39000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.