yeus777

Phỏng đoán giá BTC ngắn hạn theo phương pháp WYCKOFF 05/12/2021

yeus777 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mọi thứ đều có trên hình, đây chỉ là tham khảo, cân nhắc khi làm theo :v
Giao dịch đang hoạt động:
tôi vào short 49380 rồi nhé anh em