ThanhThaoMC

16/04 Cập nhập xu hướng BTC

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
EN: 5060
SL: 5590 ($530)
TP1: 4460 ($600, RR>1)
TP2: 4160 ($900)