xuhuongvang1

Sóng tiếp theo của BTC BITCOIN từ hôm nay 15.01.2019

Giá lên
xuhuongvang1 Updated   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hôm nay có khả năng điều chỉnh nhẹ về $3630 và ngày mai 16.01 , ngày đầu tiên của con sóng mạnh nhất lên trước $4000 , kế tiếp là $6380
Bình luận: Đã chạm $3630 bây giờ đi ngang và đợi lên $4000
Bình luận: http://t.me/Xuthevang/
Bình luận: Trước mắt chúng ta cầm chắc BTC lên $4900 nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.