A_Luan26

Nhận định Bitcoin hôm nay 02/09

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Anh em xem cái hộp Davas , break lên và đóng nến phía trên,kỳ vọng mua lên.

Break xuống và đóng nến phía dưới hộp ,kỳ vọng bán xuống.

Hãy chờ tin tốt từ phía thị trường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.