xuanhaimmoer

Bitcoin - Phân tích Elliot - Mục tiêu trung hạn

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các sóng đã vẽ rõ ở bên trên, mọi người tham khảo <3

Các bài phân tích hàng ngày mình để bên kênh Global English, mọi người ai cần xem những bài cũ cập nhật hàng ngày trong những ngày vừa qua thì qua đó xem nhé !

Thank for all !
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.