xuanhaimmoer

Bitcoin - Phân tích Elliot - Mục tiêu trung hạn

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các sóng đã vẽ rõ ở bên trên, mọi người tham khảo <3

Các bài phân tích hàng ngày mình để bên kênh Global English, mọi người ai cần xem những bài cũ cập nhật hàng ngày trong những ngày vừa qua thì qua đó xem nhé !

Thank for all !
Bình luận: