LeeBK

Bitcoin H1: Có thể quay lại 16,500

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
38 lượt xem
2
Bitcoin H1; Giá thất bại trong việc phá mây H1 xuống và hiện break range trading trên H1, nhiều khả năng theo kỹ thuật sẽ quay lại vùng 16,500. Có thể cân nhắc buy stop hướng tới 16,500 theo sentiment hiện tại, cut loss dưới 15200

Bình luận

Tiếp tục hold lên 17500
Phản hồi