SonPriceAction

Canh sell BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã chạm kháng cự tuần và xuất hiện 1 cây nến engulfing bar dài báo hiệu khả năng giảm mạnh. Canh sell BTCUSD như trong chart