Cafeforex123

Short BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell limit BTC 8200-8400; SL: 9200; TP 5500
Bình luận: Giá thiết chút ko dính lệnh limit. Sell limit lần 2 dưới inside bar H4. dừng lỗ mức 8k2; TP 5k5
Bình luận: Giá đang test đáy 7k4 nếu break với volume ổn thì sẽ xuống rất mạnh