anhnd1

BTCUSD - H4 - Ngại gì mà không short

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bán ngay với mục tiêu 6593
Stoploss 7267
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đi được nửa đường thì comebank cực mạnh => Kèo hòa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.