anhnd1

BTCUSD - H4 - Ngại gì mà không short

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bán ngay với mục tiêu 6593
Stoploss 7267
Giao dịch được đóng thủ công: Giá đi được nửa đường thì comebank cực mạnh => Kèo hòa