Jack_Dawson

BTC: KỊCH BẢN GIẢM

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
JD cập nhật một số thông tin liên quan đến BTC trong ngày hôm nay 28/12/21.

H4 không phá được cản 51k và cho những tín hiệu nến rất xấu.
2 kịch bản giảm tương ứng với % giảm của BTC .